Gwarancja sprzętu firmy Eleiko Sport AB

Właściwie używane gryfy i sztangi Eleiko mogą funkcjonować dożywotnio. Dyski Eleiko są testowane na zrzucanie więcej niż 5000 razy i wytrzymują wyczerpujące używanie. Jesteśmy przekonani, że klient kupuje jedne z najlepszych dostępnych produktów tego typu na rynku i dlatego dajemy  gwarancje wieloletnie lub dożywotnie na nasz sprzęt.

1. Eleiko Sport AB (“Eleiko”) daje gwarancję na:

(A) Gwarancja dożywotnia na gryfy zawodnicze do podnoszenia ciężarów i trójboju siłowego.

(B) Gwarancja 10 letnia na gryfy treningowe do podnoszenia ciężarów i trójboju siłowego na defekty materiału lub konstrukcji, jeśli gryfy będą używane niezgodnie z zasadami właściwego używania, gwarancja straci ważnosc. Jeśli gryfy będą używane do treningu, wówczas gwarancja będzie taka, jak dla sprzętu treningowego.

(C) Inne gryfy Eleiko niewymienione w punktach A i B – gwarancja 2 lata od daty dostawy.

(D) Gwarancja 5 lat na obciążenia/ dyski zawodnicze używane na zawodach.

(E) Gwarancja 10 na obciążenia/ dyski do trójboju siłowego zawodnicze.

(F) Gwarancja 2 lata na obciążenia/ dyski na inne niewymienione wyżej.

(G) Gwarancja na produkty z tapicerką 2 lata.

Po wykryciu defektów należy niezwłocznie poinformować pisemnie sprzedawcę i udostępnić towar do inspekcji poprzez przesłanie go po poprzednim uzgodnieniu do sprzedawcy  na swój koszt.

W przypadku uznania defektu wszelkie koszty transportu zostaną zwrócone. W przypadku nie uznania gwarancji przez ELEIKO w laboratorium w Halmstad, wszelkie koszty ponosi wysyłający.

2. Ograniczona odpowiedzialność:

Gwarancja może być ograniczona ze względu na cenę zakupu.

3. Gwarancja na produkty firmy Rekord:

firma udziela

A. Gwarancja 5 letnia na konstrukcje stalowe pomostów sportowych.

B Gwarancja 3 letnia na części gumowe i tekstylne pomostów sportowych.

C  Gwarancja 10 letnia na konstrukcje stalowe urządzeń siłowych.

D Gwarancja 2 letnia na tapicerkę.

C Gwarancja 1 rok na kable stalowe.